Fördelar med investeringssparkonto

Det finns en hel del fördelar med att köra på investeringssparkonto.

Ingen kapitalvinstskatt

Du slipper skatta 30 % på alla kapitalvinster som du måste göra på ett vanligt fondkonto och får istället betala en schablonskatt på innehav och insättningar. Schablonskatten ligger för närvarande på endast 0.45 % (2013).

Inga krånglig deklaration

Eftersom alla dina värdepapper på investeringssparkontot är helt befriade från kapitalvinstskatt slipper redogöra varje för köp, försäljning och omplacering du gör, vilket gör det betydligt enklare för dig att deklarera.

Ditt investeringsparkonto är skyddat

Dina värdepapper på investeringsparkontot omfattas av investerarskyddet (max 250 000 kr per kund och institut) och dina likvida medel skyddas av den vanliga insättningsgarantin (max 100 000 Euro per kund och institut) om banken skulle försättas i konkurs. Det här gör att det blir tryggt att spara och placera på ett investeringssparkonto.

Ett enda konto för sparande och placeringar

Om du vill spara pengar och investera i aktier behöver du inte öppna ett separat sparkonto för sparande och ett en eller flera andra kontot för värdepappersplaceringar. På ett investeringssparkonto kan du hantera i stort sett allt som har med sparande och placeringar att göra.

Andra fördelar

Du betalar ingen skatt på utdelningar och betalar inga avgifter eller skatter på uttag. Du behöver inte heller binda dina likvida medel på kontot en viss tid, du får ta ut pengarna när du vill, och du får spara hur lite eller hur mycket du vill.