Insättningsgarantin

På ett investeringssparkonto är dina värdepapper skyddade av investerarskyddet och dina likvida medel av den statliga insättningsgarantin. Du har säkert hört talas om insättningsgarantin tidigare, men du kanske inte riktigt vet vad som gäller. I så fall kommer du att få veta det nu här på investeringssparkonto.org.

Vad är insättningsgaranti?

Om du har pengar på ett konto, till exempel på ett sparkonto eller investeringssparkonto, som skyddas av en insättningsgaranti får du ersättning för dina pengar om banken du sparar på skulle försättas i konkurs. Denna garanti infördes i Sverige och andra europeiska länder för att skydda småspararnas pengar, dels för att folk ska våga spara pengar hos en bank utan att behöva vara rädda för att förlora sina pengar och dels för att ge en stabilare samhällsekonomi under en kris.

Regler för ersättning

  • Du får ersättning för allt du har på ditt konto upp till 100 000 Euro i svenska kronor.
  • Kursen för hur mycket du får i Svenska kronor om du har 100 000 Euro eller mer på ditt konto är den mittkurs som gäller på Stockholmsbörsen den dag finansinspektionen beslutar om att insättningsgarantin ska börja gälla. Normalt är det samma dag som banken försätts i konkurs.
  • Du får ersättning per bank och person. Det innebär att du kan få maximalt 100 000 Euro på en och samma bank även om du har flera konton på denna bank. Om du sparar på flera banker får du max 100 000 Euro per
  • Om du delar sparkonto med någon får ni en maximal ersättning på 100 000 Euro var.
  • Du ersätts även för den ränta du skulle ha fått hos banken fram tills den dag du får din ersättning.
  • Även om du har skulder till banken påverkas inte din ersättning.

Utbetalning av ersättning

Det är riksgälden som betalar ut din ersättning och det sker inom 20 dagar. Du behöver inte ens kontakta riksgälden eftersom de kontaktar dig istället. Då kommer ni överens om var din ersättning ska hamna.

Läs mer om insättningsgarantin på riksgäldens hemsida.