Investerarskydd

Ett investeringssparkonto är ett tryggt konto eftersom alla dina sparpengar skyddas av insättningsgarantin och dina värdepapper av ett investerarskydd om banken du skulle spara och investera på skulle försättas i konkurs. Här ska vi på investeringssparkonto.org titta lite närmare på hur investerarskyddet ser ut och fungerar. Om du vill lära dig mer om insättningsgarantin kan du läsa om den i en av våra andra artiklar.

Så ser ersättningen ut

Om du har investerat i värdepapper på ditt investeringssparkonto får du 100 % i ersättning för dina värdepapper upp till 250 000 kr per bank om en eller flera av dina banker mot förmodan skulle gå i konkurs. Ersättningen baseras på det marknadsvärde dina aktier hade vid konkurstillfället och tar alltså ingen hänsyn till de eventuella värdeförändringar som har skett efter det, vilket både kan vara positivt och negativt för dig.

Du måste ansöka om ersättning

Du behöver inte ansöka om ersättning för dina likvida medel som skyddas av insättningsgarantin, men när det gäller ersättningen för dina värdepapper måste du skicka in en ansökan till riksgälden. Så fort riksgälden har fattat ett beslut om ersättning tar det högst 2 veckor till du har fått dina pengar.

Därför finns investerarskyddet

Alla banker och andra finansinstitut som hanterar värdepapper är skyldiga att skilja på sina egna tillgångar och kundernas värdepapper så att kunderna inte påverkas av en konkurs, men tyvärr är det inte alltid de gör det och då riskerar kunderna att bli blåsta på sina investeringar. Det är där staten har infört ett investerarskydd. Om du sparar på en bank som skött sig innan konkursen förlorar du inte en krona även om dina värdepapper är värda mer än 250 000 kr. Det är så det brukar se ut på de banker som har investeringssparkonton.

Läs gärna mer om investerarskyddet på riksgäldens hemsida.